PRVNÍ PODŘÍPSKÁ STAVEBNÍ a.s.

Špindlerova 773, Roudnice nad Labem, IČO: 28508751 DIČ: CZ28508751, web: www.p-p-s.cz


Stavební práce -  První podřípská stavební a.s.
Úvod -> Autorizace


První Podřipská stavební a.s. 413 01 Roudnice nad Labem

POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU – rok 2012
( výpis )


Úvod :

Snaha vedení společnosti o kvalitní služby vede v roce 2012 k vytvoření systému jakosti a EMS podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
Činnost ve společnosti od samého počátku nese potřebu získat si a udržet se u zákazníků a získávat nové při stále se zvyšujících požadavcích na kvalitu při neustálém růstu sortimentu výrobků i různorodosti prováděných staveb a stejně tak udržet a snižovat environmentální zátěž, která přes pokrok bude v určité míře stále přetrvávat a měnit své formy a na nás je minimalizovat dopady. Naše činnost se dotýká produkování odpadů, spotřeby energií, znečišťování ovzduší, případně vod.
Proto vedení společnosti PPS se sídlem v Roudnici nad L. vyhlašuje ročně upřesňovanou a konkretizovanou politiku jakosti a EMS s některými nové organizaci přizpůsobenými zásadami :
1. Zákazníkům poskytovat nadále kvalifikovanou poradenskou činnost a servis v oblasti stavebnictví
2. Kvalifikovaný a spokojený pracovník, který zná používané postupy a zařízení, jak v oblasti realizace produktů, tak v oblasti ochrany životního prostředí je základem, ale firma se v této době neobejde ani u stejně motivovaných základních subdodava-telů. Proto partnery pro dodávky přibírat nejen kvalitní, dodržující smluvní termíny a zaručují vysokou kvalitu, ale zároveň jsou dostupní tak, že doprava dodávek a jejich činnost nezatěžuje neúměrně životní prostředí. Partnery seznamovat s politikou QMS a EMS a vyžadovat jejich plnění jako u vlastních pracovníků.
3. Výrobní procesy a výstupy z nich neustále prověřovat, monitorovat a zlepšovat
4. Včas předcházet vzniku neúměrné zátěže jako následky naší práce na ŽP.
5. Dodržovat legislativní požadavky, kladené na naší činnost
6. Postupy sdělovat vlastním zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, případně i veřejnosti.
7. Stanovovat cíle jakosti a environmentální cíle a cílové hodnoty, které pravidelně prověřovat.


Základními strategickými cíli společnosti jsou pro nejbližší období :
Organizačně nadále zcela úzce spolupracovat s provozy Roudnické stavební společnosti s.r.o. jako základní neopomitelné subdodavatelské firmy
Požadavky platných zákonů i norem včetně doporučení a technologických postupů výrobců pro montáž a zpracování brát stá-le jako základní podmínky kvalitní práce. Podporovat proto znalost technologických postupů i pravidel EMS a prohlubovat kontrolu jejich dodržování, účastnit se případných vhodných školení
V oblasti environmentu plnit zásady, uvedené v příslušných dokumentech
Udržet stávající přímé investory coby zákazníky, rozvíjet individuálního přístup k nim a korektnost vztahů
Preferovat, případně doplňovat partnery v dodávkách materiálu i řemesel, kteří pracují kvalitně, dodržují smluvní ujednání a snaží se nezatěžovat ŽP


Vedení PPS proto stanoví pro rok 2012 tyto základní záměry jakosti a EMS:
1. Organizačně dotvořit fungující spolupráci s Roudnickou stavební s.r.o.
Po oddělení pomocných provozů – mechanizace, dopravy, dílen a betonárky je nutné organizačně dořešit spolupráci na co nejjednodušších zásadách při co nejmenším omezování iniciativy a svobodného hospodaření Roudnické stavební s.r.o. pro dosažení přiměřeného zisku. Přitom ji seznamovat a zapojovat v zájmu jejím i PPS do systému jakosti a environmentu při společné práci na zakázkách.
Termín : 30.9.2012
2. Zavést internetovou stránku firmy - prodloužení
Internetovou stránku firmy vybavit odkazy na činnost, doupravit grafiku a doplnit obrazovou část tak, aby vystihovala celou šíři druhů prováděných staveb a politiku jakosti a environmentu
Termín : 31.3.2012
3. Splnit environmentální cíle na rok 2012
Snažit se o splnění stanovených cílů EMS.
Termín : 31.12.2012
4. Přejít plně na program euroCalc2
Cenové nabídky převést plně na program euroCalc2, a postupně i fakturaci. Docílit nejméně 60% soupisů provedených prací v tomto programu (nelze tam, kde požaduje investor např.Excel.
Termín : 30.6.2012 nabídky, 31.12.2012 fakturace dle textu
5. Zpracovat seznam a zařazovat pravidelně do procesu na stavbě vybrané, prověřené subdodavatelské firmy
Nutnost zařazení více subdodavatelů vychází z termínových požadavků zákazníků a tím velkých rozdílů v časové náročnosti na práce. Od nich pak požadovat plnění stejných podmínek, jako od vlastních pracovníků, seznamovat je alespoň v minimál-ním rozsahu s plněním systému ISŘ na pracovišti.
Termín : 31.12.2012

 

Novinky

Rodinné domy. 
Průmyslové objekty. 
Dopravní stavby. 
Zemědělské stavby.
Kanalizace. 
Betonové směsi.
Tesařské práce. 
Zemní a meliorační práce. 

Kontakt

PRVNÍ PODŘÍPSKÁ STAVEBNÍ a.s.

Špindlerova 773
413 01 Roudnice n.L.

IČ: 28508751 DIČ: CZ28508751

telefon :416831727, 416830562-4, 416830010

mobilní telefon: 602471878, 602471877

e-mail:  husak@p-p-s.cz, bohac@p-p-s.cz 

První Podřipská stavební a.s. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies